جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 48078
  تاریخ انتشار : 18 اسفند 1392 14:23
  تعداد بازدید : 1020

  گزارش اولین دوره آموزشی «مطالعات نظام ملل متحد» ویژه اعضای هیئت مدیره انجمن های علمی ایران

  اولین دوره آموزشی مطالعات نظام ملل متحد ویژه اعضای هیئت مدیره انجمن های علمی ایران، با استقبال انجمن های علمی ایران از ششم تا هشتم اسفند ماه سال جاری برگزار گردید. در این دوره که با هدف افزایش آگاهی ها و تقویت زمینه های فعالیت و ارتباط با نظام ملل متحد طراحی شده بود، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در همکاری با مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران از حضور اساتید و کارشناسان مطرح حوزه های مرتبط بهره جست.

  در روز اول این نشستودر جلسه مقدماتي، اساتيد،  دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی،دكتر بهرام مستقیمی،دكتر نسرین مصفا و خانم نازنین قائم مقامی (کتابدار ارشد مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد- تهران) به بیان کلیات مسائل پیش روی پرداختند که تعالی و ارتقاء سطح همکاریهای علمی انجمن ها با سازمان ملل متحد از اعم آن بوده و خاستگاه آنرا ایجاد فضای آشنایی انجمن ها با یکدیگر و ایجاد  اشتراکات علمی با محوریت سازمان ملل متحد و نظام ملل متحد ملاک عمل دانستند. 

   دکتر ضیایی بیگدلی (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی) با طرح این سوال که آیا می توان انجمن های علمی را بی ارتباط با سازمان ملل متحد تصور کرد؟ سخنان خود را آغاز کردند. تبیین ریشه های ملل متحد در نظام بین الملل که نظامی تنیده شده و یکپارچه است با مطلع "ما مردم ملل متحد" نشان از هم بستگی جهانی برای دوری گزیدن از جنگ و منازعات و ایجاد صلح و امنیت بین الملل همگی نشان از عزم جامعه بین الملل بدور از هرگونه نابرابری بین الدولی، صلاحیت جهانی خود را جهت ورود به تمامی مسائل جاری که به نوعی با موضوع صلح و امنیت بین المللی و در مقامی اولا تر به کرامت انسانی جامعه بشری مربوط است مطرح گردید.

  ایشان سپس به تفهمیم موضوع سازمان و نظام بین الملل پرداخته و میزان آگاهی عمومی از اهداف جهانی را برای تمامی مردم لازم دانستند که بارزترین مدل مطالعات نظام ملل متحد بعنوان یک شاخه ای میان رشته ایی در دانشگاه اختصاصی سازمان ملل متحد در شهر توکیو کشور ژاپن بعنوان رشته ای پویا در داخل یک شبکه زنده  مورد نظر قرار ميگيرد.

  تکمله مباحث، توسط  دکتر بهرام مستقیمی (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) با بیان ترتیبات و ترکیبات سازمان ملل متحد نسبت به کارکرد های این سازمان که براساس نیازها و تاکید بر اهدافی که در سند این سازمان پیش بینی شده است صلاحیت هر یک از ارکان بصورت تفکیکی، حفظ صلح و امنیت بین الملل، ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی و غیره با در نظر گرفتن عدالت و انسانیت مطرح گردید.  شاید در ظاهر سازمان ملل متحد همچون سازمانی سیاسی القا گردد اما باید دانست در بطن آن جایگاه کرامت انسانی بصورت خاصه ای مشهود است. 

  محیط زمانی شکل گیری سازمان ملل متحد و محیط بعد از شکل گیری این سازمان از دیگر مباحثی بود که به شرح آن پرداخته شد. در این راستا، دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن  تشریح ماهیت شکل گیری ملل متحد و اهمیت همکاری بین المللی در دوام دولت ها در سایه صلح و امنیت و بین المللی، حوزه های فرهنگ، اقتصاد، توسعه، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را از جمله حوزه های فعالیتی ملل متحد برشمرده که «چالش های بی شماری» نیز پیش روی سازمان ملل متحد قرار داده اند.

  ایشان با طرح این سوال که آیا سازمان ملل متحد در سطح اولاست یا این دولت ها هستند که بر آن اثر می گذارند، جایگاه انجمن های علمی را تبیین و نقش فرا آموزشی آنرا در ایجاد فضای گفتمان، ارتقاء ارتباطات انسانی و افزایش سطح انگیزشی جهت مطالعه و پژوهش مطرح نمودند.
  با توضیحات بیشتری که دکتر مصفا(استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) در خصوص سازمان ملل متحد و نظام ملل متحد و نیز خانواده ملل متحد بیان داشتند، ارکان اصلی و فرعی این سازمان با یکدیگر مقایسه شده و جایگاه هر یک از آنها مشخص گردید تا با تغییر نگاه بعد از جنگ سرد و پایان فضای دوقطبی بلوک شرق و غرب، چالش های کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیز مورد بررسی قرار بگیرد.در درس سازمانهاي اجتماعي فرهنگي ملل متحدضمن تشريح موسسات تخصصي واركان فرعي ملل متحد در اين زمينه، مباحث بعدی مورد واشکافی شده همچون "کار شایسته" ،"امنیت غذایی"،"کودکان کار" وغیره و در آخر  حقوق بشر برای همه بشر" تبیین گردید. شاخصه های استاندارد سازی و دروني سازي ان نیز بيان شد. ، تا با ظرفیت سازی انسانی که با آموزش محقق می شود بتوان به آنها تعالی دست یافت.
  ایشان در آخر و بعد از توضیحات مکفی در خصوص همه ارکان سازمان ملل متحد، به نقش تأثیر گذار کارشناسان، متخصصان و نخبگان بعنوان ورودی در سازمان های بین المللی که بایستی توسط انجمن های بین المللی تقویت شوند اشاره داشتند. ایشان توجه فرهیختگان شرکت کننده در این نشست را به این نکته جلب داشتند که این دولت ها هستند که در تصمیم گیری از اهمیت ویژه ای برخودارند اما با این حال در تصمیم سازی این نخبگان، متخصصان و کارشناسان هستند که از اهمیت و تأثیر گذاری بیشتری برخوردار ميباشند.

  ساعات آغازین روز دوم نشست به کارگاه آموزشی آشنایی با بازیابی پاره ای از اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد اختصاص یافت. سرکارخانم قائم مقامی (کتابدار ارشد سازمان مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد-تهران) ضمن تبیین اهمیت دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت ها و شیوه کار ملل متحد، و هم چنین حجم بالای داده های موجود، شیوه های دسترسی به آن ها در پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با ملل متحد را توضیح دادند. استفاده از اسناد و مدارک مختلف و شناسایی آن ها مبتنی بر نیازهای پژوهشی نیز از جمله مباحث مطروحه در این بخش از دوره بود.
   
  در بخش بعدی برنامه های در نظر گرفته شده و دردرس ملل متحد وديپلماسي علمي، دکتر بهرام مستقیمی در روز دوم این نشست، ایشان به بازیگران اصلی جامعه بین الملل اشاره داشته و اصل برابری و اصل حاکمیت دولتها را بر اساس مناسبات حاکمیتی و از طریق دیپلمات ها و از روش دیپلماسی و چگونگی دستیابی به اهداف را مورد بررسی قرار دادند. اصل پدیدار شناختی، جهانی شدن( جهانش)، جامعه داری شایسته و بسیار مفاهیم حوزه بین الملل در این جلسه مطرح و توضیحات کاملی توسط ایشان ارایه گردید و در ادامه به جایگاه علم بعنوان یک کمک کننده به ایجاد محیطی مسالمت آمیز پرداختند تا معنای دیپلماسی علم بدرستی تشریح گردد.

  در درس موسسات اقتصادي ومالي ملل متحد  این دوره دکتر مهدی فاخری(استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه) پیرامون موضوع مهم سازمان های اقتصادی بین المللی و اثر آنها بر توسعه اقتصادی کشورها به ایراد سخن پرداختند. موضوعاتی همچون دیپلماسی تجاری، دیپلماسی اقتصادی و چرخش نگرش سیاسی و تبدیل آن به نگرش اقتصادی مورد بحث قرار گرفت، نظام های مالی همچون برتون وودز، نظام مالی بین المللی، جایگاه صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی WTO و بسیاری دیگر از اصول مرتبط با هریک از موارد مطروحه مورد بررسی قرارگرفت. بعد از بیان تفاوت های حقوق تجارت بین الملل و حقوق تجاری مسائلی همچون اتاق بازرگانی بین الملل، گات، گروه های همچون 77، گروه B، غیره نیز مورد بحث قرارگرفت که مهمترین بخش آن موضوع پیوستن یا نپوستن به سازمان تجارت جهانی بود که روند رسیدن و پیوستن به آن سازمان نیز بیان گردید. ایشان در آخر از جایگاه خاص دیپلماسی غیر رسمی نیز سخن به میان آوردند و نقش دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی را به خوبی تبیین کردند تا تفاوت عامل چند بعدی نظام قرن بیست و یکم از نظام حقوقی قرن بیستم آشکار گردد.

  در سومین روز که روز پایانی این دوره بود،با حضور  دکتر سید کاظم سجادپور (استاد دانشکده روابط بین الملل، مشاور  وزیر امور خارجه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران نزد نمایندگی ملل متحد در ژنو)کارگاه سازمان ملل متحد در عمل، مذاکرات بین المللی  را اغاز گردید، تجربه سالها فعالیت بعنوان یک دیپلمات و دانش گرانبهای این استاد گرامی تحفه ای بود که مدعوین را مشتاق مباحث مربوط به مذاکرات بین المللی، دستگاه دیپلماسی خارجی در عمل گردانیده بود. ایشان با تشریح روند مذاکرات بعنوان جز لاینفک سطح بالای زندگی بشری حقوق بین الملل را نتیجه همین روابط اجتماعی دانست. چرایی و چگونگی انجام مذاکرات سوالی است که بایستی ابتدا معنای کنشگران، انواع آن، و محیط کنش را شناخت، لذا این استاد گرامی به توضیح هر یک از انواع دیپلماسی و تقسیم بندی آنها پرداخته و از ادبیات آن سخن به میان آوردند. در ادامه نیز ایشان آیین روند کار، رفتار دیپلماسی و سیاست و قدرت را بعنوان موضوعات تکنیکی در حقوق بین الملل تشریح کردند.  در آخر نیز ایشان مراحل پیش از مذاکرات را در سازمان های بین المللی، مراحل حین مذاکره و مراحل بعد از آن را توضیح دادند تا مفاهیم سه گانه مطروحه در فوق روشن گردد تا به این ترتیب سابقه 200 ساله آیین کار دیپلماسی، بار معنای الفاظ و لغات، رسمیت یافتن مذاکرات و غیره برای مدعوین در عمل توضیح داده شده باشد.

  در ادامه دکتر محمودرضا گلشن پژوه (مدیر گروه مطالعاتی حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک) پیرامون موضوع سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی به ایراد سخن پرداختند. ایشان در خصوص سازمان های غیر دولتی، چهارچوب های سازمان های مردم نهاد NGOs توضیحات کاملی ارایه داشته و حسب تقسیم بندی سازمان های مردم نهاد نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ecosoc، بر اساس میزان فعالیت، زمینه فعالیت و گزارش های واصله، سطح سمن عام یا عمومی، خاص یا تخصصی و سمن راستر را با میزان تاثیر هر یک از موارد مزبور در زمینه فعالیت های اعلامی به تفصیل بیان داشتند و حتی دلایل معلق شدن هر یک این سازمان ها را اعلام و در ادامه پیرامون موضوع مقام مشورتی و رویه موجود جهت دستیابی انجمن های علمی، بالاخص انجمن های ایرانی را به سطح مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد، تشریح کردند.  دکتر گلشن پژوه، تصویری روشن از نقش برجسته سمن ها در قدرت نرم یک کشور، فرهنگ، هنر، محیط زیست، رفع فقر و دیگر کارکردهای آن پیش روی انجمن های علمی حاضر در این نشست قرار دادند ایشان با رهنمودهای خود امکان دستیابی به مقام مشورتی را تشریح و خواستار فعالیت بیشتر و ایجاد ارتباطات مستمر فی مابین انجمن های علمی با یکدیگر جهت حضور در جوامع بین المللی شدند.
  در بخش پایانی دکتر محمدعلی فرزین (مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر برنامه توسعه ملل متحد UNDP) پیرامون برنامه عمران ملل متحد، آرمان توسعه هزاره سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره MDGs جمع را از مباحث مطروحه پیرامون این موضوع آگاه ساختند تا بواسطه آمارهای ارایه شده طی گزارش سال 2013 سازمان ملل متحد بر سر هشت هدف مشترکی که در سال 2000 بر روی آن توافق شده بود، نقش جامعه بین الملل متشکل از دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی در دستیابی به اهداف هزاره بعنوان یک راهکار راهبردی را بیش از پیش محرز گردانند. اهداف توسعه ی هزاره از اقدامات و اهدافی که در بیانیه ی هزاره آمده تصویری ترسیم می کند که بایستی تا سال 2015 به آن دست یافت.

  ایشان سپس برای هر یک از آرمان های مندرج در سند هزاره (از بین بردن فقر شدید و گرسنگی،دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی،گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان ،کاهش مرگ کودکان،بهبود سلامت مادران،مبارزه با ایدز،مالاریا و دیگر بیماری ها،تضمین پایداری محیط زیست،گسترش مشارکت جهانی برای توسعه)توضیحاتی ارایه نمودند و با تحلیل آمارها،میزان موفقیت یا عدم دستیابی به اهداف مذکور را طی پرسمان انجام شده پاسخ گفتند تا با تکیه بر اهمیت جایگاه انجمن ها بر این موضوع که رشد فراگیر و کاهش فقر با مشارکت همگانی امکان پذیر است بار دیگر صحه گذارده شود

  در این دوره آموزشی، اعضا و نماینده های انجمن های ذیل شرکت داشتند:

  انجمن ایرانی مطالعات زنان
  انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  انجمن بیماری شناسی گیاهی
  انجمن علمی حقوق ورزشی ایران
  انجمن علمی بازرگانی ایران
  انجمن ریاضی ایران

   

  منبع خبر

  http://iauns.org

   

   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28108316
اکنون :
31